اقامت کاری

در استان های زیر نیازی به گذاشتن ودیعه نیست. شما تعهد می دهید که طبق اعلام استان بیزینس را راه اندازی نمایید. در صورت انجام تعهدات، یک سال پس از آن اقامت دایم به شما و خانواده تان اعطا می شود.  در این مدت باید ۷۵٪ زمان را در استان همراه با خانواده باشید. خانواده هم اجازه تحصیل یا کار طبق سن شان دارند. پروسه اولیه کمتر از یک سال می باشد.

۱ . بریتیش کلمبیا

۲ . نوا اسکوشیا

۳ . ساسکچوان

۴ . مانیتوبا

۵. انتاریو

۶. پرنس ادوارد

۷. نیوبرانزویک

× مشاوره آنلاین