مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیب

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیب اگر شما شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید و دارای شرایط و صلاحیت‌های لازم باشید این امکان برای شما وجود دارد که از طریق برنامه اسپانسر شیب بستگان خاص خود را به کانادا بیاورید. شما می‌توانید همسر، فرزندان وابسته به خود، پدر و مادر یا پدربزگ یا مادربزرگ […]

مهاجرت به کانادا از طریق  کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت به کانادا از طریق  کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا رشد اقتصادی استان بریتیش کلمبیا بسیار بالا می‌باشد. جریان مهاجرت کارآفرینان بریتیش کلمبیا از برنامه ...