مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان پرنس ادوارد

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان پرنس ادوارد PEI PNP کارآفرینی در استان پرنس ادوارد یکی از روش های

بیشتر بخوانید

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استانی

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استانی یکی از روشهای دریافت اقامت کانادا برای تجار و مدیران دارای سابقه مدیریت و سرمایه می باشد. این برنامه‌ها به دلیل توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در کانادا و جذب سرمایه به وجود آمده‌اند. در این بخش، بهترین برنامه‌های مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استانی که می‌توانند متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه‌گذاری را برای برنامه‌های استانی خود (PNP) نامزد نمایند، معرفی شده‌اند.

درصد قابل‌توجهی از کارآفرینان کانادا را مهاجران تشکیل می‌دهند و شرکت‌های آن‌ها بیشتر از شرکت‌هایی که تحت مالکیت یا مدیریت بومیان هستند، به بازارهای صادراتی خدمات می‌دهند. دولت کانادا نیز برنامه‌هایی را برای حمایت از مهاجران و کارآفرینان بسیار ماهر به‌منظور پیشبرد توسعه اقتصادی ایجاد کرده‌ است. برنامه مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی برای جذب کارآفرینان باتجربه‌ که قصد دارند کسب‌وکاری در کانادا داشته باشند، فعالانه آن را مدیریت کنند و از این طریق اقامت کانادا را نیز به دست آورند، طراحی‌شده است.

کارآفرینی استانی در کانادا

بیشتر بخوانید