مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان مانیتوبا

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان مانیتوبا برنامه سرمایه‌گذاری و تجارت مانیتوبا (Manitoba (BIS که قبلا به نام برنامه استانی مانیتوبا شناخته شده می‌باشد، جزء برنامه تجارت MPNP-B  می‌باشد، این برنامه برای جذب صاحبان مشاغل با تجربه که مایل به راه‌اندازی یک تجارت یا ایجاد شغل در Manitoba هستند، طراحی شده است. مهاجرت تجاری […]