اقامت از راه ثبت شرکت

اقامت از راه ثبت شرکت اقامت از راه ثبت شرکت در کشورهای اروپایی یکی از روش‌های اخذ اقامت کشورهای اروپایی

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در اروپا جزء خدمات هلدینگ رسام می باشد. طبق قوانین اتحادیه اروپا افراد حقیقی و حقوقی با ثبت شرکت در کشورهای اروپایی امکان اخذ اقامت اروپا را دارند.

بیشتر بخوانید