مهاجرت به فرانسه

آیا امکان دریافت اقامت فرانسه برای ایرانیان وجود دارد؟ آیا اخذاقامت موقت فرانسه منجر به دریافت پاسپورت فرانسه می گردد؟

بیشتر بخوانید

اقامت فرانسه از راه تمکن مالی (خود حمایتی)

اقامت فرانسه, اقامت فرانسه از راه تمکن مالی, ویزا, اقامت فرانسه از روش تمکن مالی (خود حمایتی) سریعترین روش اخذ اقامت در اتحادیه اروپا است.

بیشتر بخوانید