مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیب

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیب اگر شما شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید و دارای شرایط و صلاحیت‌های لازم باشید این امکان برای شما وجود دارد که از طریق برنامه اسپانسر شیب بستگان خاص خود را به کانادا بیاورید. شما می‌توانید همسر، فرزندان وابسته به خود، پدر و مادر یا پدربزگ یا مادربزرگ […]