تماس با ما

دفاتر ایران
دفتر ایران
آدرس: تهران، میدان دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، ابتدای خیابان حسن آباد
پـلاک 2، واحد 6
تلفن: 36-44961633-021
ایمیل: Info@rasamg.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن canada-flag-country-64.png است
دفتر کانادادفتر پرتغال
Address: 20 Eglinton Avenue West,Suite 1402 Toronto, Ontario, M4R 1K8, Canada
Phone: +16477745002
Email: Canada@rasamg.com
Address: Avenida da Liberdade 110, Lisbon, 1269-046, Portugal
Phone: +351 211 247 823
Email: Portugal@rasamg.com

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Astria-flag-round-64.png است
دفتر اتریشدفتر فرانسه
Address: Brunner Str.7/16,1210 Vienna, Austria
Phone: +4368864188724
Email: Austria@rasamg.com
Address: 34 rue Henri Chevreau, 75020 Paris, France
33143668327+ :phone
Email: France@rasamg.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Greece-flag-round-64.png است
دفتر آلماندفتر یونان

Address: Müggelseedamm 236, 12587 Berlin, Germany
Phone: +4915207552807
Email: Germany@rasamg.com
Address: 24Ag.Sofias Str.6th floor PC 54622 – Thessaloniki, Greece
302313085293+ :phone
Email: Greece@rasamg.com