نمونه اقامت های اخذ شده

اگر در مورد نمونه اقامت های اخذ شده سوالی دارید، می‌توانید با کارشناسان هلدینگ رسام در سرتاسر جهان تماس بگیرید. هلدینگ رسام در زمینه اخذ اقامت از کشورهای اروپایی و کانادا آماده ارائه خدمات مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.

کارت اقامت تمکن مالی اتریش

ایتالیا
کارت اقامت تمکن مالی اتریش
کارت اقامت تمکن مالی اتریش

کارت اقامت تمکن مالی یونان

کارت اقامت تمکن مالی یونان
کارت اقامت تمکن مالی یونان

کارت اقامت تمکن مالی فرانسه

 کارت اقامت تمکن مالی فرانسه
کارت اقامت تمکن مالی فرانسه

کارت اقامت مجارستان

ایتالیا

ویزای آلمان

ایتالیا

ویزای ایتالیا

ایتالیا

ویزای فرانسه

ویزای فرانسه
ویزای فرانسه

کارت اقامت دانشجویی اتریش

ایتالیا

کارت اقامت با خرید ملک یونان

ویزای سوئیس

ایتالیا