دفاتر ایران
دفاتر ایراندفتر آلمان
دفتر مرکزی: تهران، میدان دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، انتهای خیابان مالکی جنوبی، کوچه نظری، پلاک 15، واحد1
دفتر مشهد: مشهد، حد فاصل میدان کوثر و هاشمیه، بین پیروزی 35 و 37، پلاک 281، واحد 2
تلفن تماس : 44976595-44966997-44976409-021
فکس : 44099236-021
ایمیل : info@rasamg.com

Address: Müggelseedamm 236, 12587 Berlin, Germany
Tell: +4915207552807
Email: Germany@rasamg.com

دفتر اتریشدفتر مجارستان
Addres:Brunner Str.7/16,1210 vienna, austria
tel: +4368864188724
Email:austria@rasamh.com
ایمیل : info@rasamg.com
Address: Csaba Utca 12, 1122 Budapest, Hungary
Tell: +36 70 3817063
Email: Hungary@rasamg.com