دفاتر ایران
دفاتر ایراندفتر آلمان
دفتر مرکزی: تهران، میدان دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، انتهای خیابان مالکی جنوبی، کوچه نظری، پلاک 15، واحد1
تلفن تماس : 44976409,44966997,44976595-021
دفتر مشهد: مشهد، حد فاصل میدان کوثر و هاشمیه، بین پیروزی 35 و 37، پلاک 281، واحد 2
تلفن تماس : 22-05138849020
ایمیل : info@rasamg.com

Address: Müggelseedamm 236, 12587 Berlin, Germany
Tell: +4915207552807
Email: Germany@rasamg.com

دفتر اتریشدفتر یونان
Addres:Brunner Str.7/16,1210 Vienna, Austria
tel: +4368864188724
Email:austria@rasamh.com
ایمیل : info@rasamg.com
Address: 24Ag.Sofias Str.6th floor PC 54622 – Thessaloniki, Greece
2313079293 Tell: 0030
Email: Greece@rasamg.com