تماس با هلدینگ رسام
دفاتر ایران
دفتر ایران
آدرس: تهران، میدان دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، ابتدای خیابان حسن آباد
پـلاک 2، واحد 6
تلفن: 36-44961633-021
ایمیل: Info@rasamg.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن canada-flag-country-64.png استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Germany-flag-round-64.png است
دفتر کانادادفتر آلمان
Address: 20 Eglinton Avenue West,Suite 1402 Toronto, Ontario, M4R 1K8, Canada
Tel: +16477745002
Email: Canada@rasamg.com
Address: Müggelseedamm 236, 12587 Berlin, Germany
Tell: +4915207552807
Email: Germany@rasamg.com

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Astria-flag-round-64.png استاین تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Greece-flag-round-64.png است
دفتر اتریشدفتر یونان
Address: Brunner Str.7/16,1210 Vienna, Austria
Tel: +4368864188724
Email: Austria@rasamg.com
Address: 24Ag.Sofias Str.6th floor PC 54622 – Thessaloniki, Greece
302313079293+ :Tel
Email: Greece@rasamg.com